Covid INFO - Blomstermåla Folkets Hus - Ett hus med många möjligheter!

Blomstermåla Folkets Hus
Blomstermåla Folkets Hus
Till innehåll
Blomstermåla Folkets Hus tar ansvar:
 
Nya regler för vaccinationsbevis från den 23 december

Regeringen har beslutat om nya regler gällande vaccinationsbevis. Från och med torsdagen den 23 december behöver alla som är 18 år eller äldre visa upp ett giltigt vaccinationsbevis för Covid-19 tillsammans med giltigt foto-ID vid samtliga biobesök.

Eventuell annan information som du fått i samband med ditt biljettköp gäller alltså inte från och med den 23 december 2021, då de nya restriktionerna träder i kraft.

Vad gäller som vaccinationsbevis?
När du vaccinerat dig kan ett vaccinationsbevis hämtas till din telefon. Vaccinationsbeviset innehåller en QR-kod, som du visar upp för biografpersonalen när du ska gå på bio. För att ett vaccinationsbevis ska anses giltigt ska det visa att samtliga doser tagits. Observera att du inte räknas som vaccinerad förrän två veckor efter den sista dosen är tagen. Vaccinationsbeviset ska vara utfärdat inom EU och uppvisas tillsammans med giltig ID-handling med foto. En kopia eller foto av ID-kort eller pass gäller självklart inte som ID-handling.

Kontrollera giltighetstiden på era vaccinationsbevis i tid före ert biobesök.
Vaccinationsbevisen, ibland kallade covidpass eller covidbevis, har en begränsad giltighetstid och kan behöva förnyas. Har giltighetstiden passerats är det enkelt att förnya vaccinationsbeviset genom att besöka webbplatsen covidbevis.se. Alla som har vaccinerats med två doser kan skaffa vaccinationsbevis på covidbevis.se.

För mer information om vaccinationsbevis hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten

Vad räknas som giltig ID-handling?
Följande gäller som giltig ID-handling:

Svenskt vanligt pass (provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation)
Svenskt nationellt id-kort
Svenskt körkort
Svenskt SIS-märkt id-kort
Identitetskort för folkbokförda i Sverige
Utländskt nationellt ID-kort utfärdat i länder inom Schengenområdet
Utländskt EU-pass
Freja-eID verifierat hos ett ombud
ID-handlingen ska visa foto på innehavaren.

En kopia på något av ovanstående gäller självklart inte som ID-handling.

Tänk på att komma i tid
Tänk på att komma i tid till biografen och ha dina dokument redo, då kontrollen av vaccinationsbevis kan orsaka köer.

Välkomna till ett säkert och coronafritt Blomstermåla Folkets Hus
© Blomstermåla Folkets Hus
Tillbaka till innehåll