Suicide Zero - Blomstermåla Folkets Hus - Ett hus med många möjligheter!

Blomstermåla Folkets Hus
Blomstermåla Folkets Hus
Till innehåll
Våga Fråga - stödkonserten
Den 14 september arrangeras stödkonserten ”Våga Fråga” på Folkets Hus i Blomstermåla till förmån för Suicide Zero. Suicide Zero är en ideell organisation som aktivt arbetar med att förebygga självmord. Dels genom att sprida kunskap men också genom att kommunicera ämnet och på så sätt lätta på de tabu och stigma som omgärdar psykisk ohälsa och självmord.
I Sverige dör i snitt fyra människor varje dag i självmord.
En tonåring i veckan tar sitt liv. Totalt blir det ca 1500 människor årligen.
Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland killar i åldersgruppen 15-24 år.

Våga fråga-konserten går ut på att anordna en oförglömlig musikkväll såväl som att kommunicera att psykisk ohälsa och självmord är ett av våra största samhällsproblem som vi alla måste göra vad vi kan för att uppmärksamma och förebygga.

Musiken under konsertkvällen får stå för hopp, glädje och framtidstro.

Artister på scen denna kväll är
Ingegerd Wessel med Bästa Bandet
Marlene Oak
Janice
Viktor Olsson

Boka in den 14/9 redan nu.
I samband med den Suicidpreventiva veckan i september (v 37) kommer även Maria Pedersen att hålla en
”Våga Fråga” utbildning. Utbildningen lär vi ut vilka varningstecken som finns och hur vi som medmänniskor kan hjälpa och stötta varandra i en krissituation.  
Mer information kommer.

Åldersgräns 18 år
Biljettpris 200kr


© Blomstermåla Folkets Hus
Tillbaka till innehåll